Opći uvjeti

Face Fitness by MIA, obrt za usluge, vl. Mia Šoškić
Rendićeva 8
21000  Split
OIB: 62598739882
IBAN: HR3724020061140385682

 

Vlasnik internet trgovine i samoga imena na adresi www.facefitnessbymia.com tvrtka je Face Fitness by MIA sa sjedištem u Rendićevoj 8, 21000 Split, OIB: 6259873988269581811038 (u daljnjem tekstu: internet trgovina). Za sve posjetitelje koji posjete navedenu internet trgovinu, te koji su registrirani ili se logiraju jednokratno kao gost, vrijede opći uvjeti poslovanja i kupnje u nastavku.

Sve informacije, sadržaji i dokumenti dostupni na internet trgovini www.facefitnessbymia.com i/ili na drugim internet stranicama u vlasništvu tvrtke Face Fitness by MIA nesmiju se koristiti u komercijalne svrhe, te je zabranjeno bilo kakvo prenošenje, objavljivanje, javno prikazivanje,distribuiranje dokumenata i sadržaja bez predhodnog pismenog dopuštenja od strane tvrtke Face Fitness by MIA. Sadržaji na internet trgovini su vlasništvo internet trgovine ili drugih nositelja autorskih prava te podliježu poštivanju autorskih prava i intelektualnog vlasništva.

Face Fitness by MIA obvezuje se da će dobrovoljno dostavljene osobne podatke korisnika korisiti isključivo za potrebe pružanja potpune usluge korisniku internet trgovine.

Ova internet trgovina (www.facefitnessbymia.com) može sadržavati poveznice sa drugim internet stranicama koje su kreirale treće osobe ili tvrtka Face Fitness by MIA. Poveznice sa stranicama koje su kreirale treće osobe Face Fitness by MIA pokušat će označiti na prikladan način. Face Fitness by MIA odriče se svake odgovornosti za sadržaj na stranicama koje su kreirale treće pravne ili fizičke osobe.

Sukladno navedenom Face Fitness by MIA odriče se odgovornosti za svu materijalnu i nematerijalnu štetu koja bi mogla nastati:

Prilikom pristupanja internet stranicama www.facefitnessbymia.com ili internet stranicama u vlasništvu trećih osoba koje su povezanje sa internet trgovinom.

Poduzimanjem radnji korisnika pod utjecajem sadržaja i usluga na stranicama www.facefitnessbymia.com.

Zlouporabama korisnika kako bi nanijeli štetu drugim korisnicima.

Prilikom postavljanja netočnih i nepotpunih sadržaja kako na stranicama www.facefitnessbymia.com tako i na stranicma trećih povezanih osoba i tvrtki.

Prilikom nepotpunog funkioniranja ili prekida funkcioniranja internet stranica www.facefitnessbymia.com.

Face Fitness by MIA zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja i kupnje bez predhodne obavijesti korisinika internet trgovine www.facefitnessbymia.com.

Korištenjem internet stranice www.facefitnessbymia.com prihvaćate OPĆE UVJETE KUPNJE I POSLOVANJA koji vrijede za ovu internet trgovinu.

Autorska prava su u cijelosti zadržana. Cjelokupan sadržaj i formati na stranicama www.facefitnessbymia.com su vlasništvo tvrtke Face Fitness by MIA ili njezinih ugovornih partnera. Sav sadržaj koji se nalazi na našim stranicama, ukoliko nije u osobne svrhe, ne smije se bez našeg dopuštenja koristiti niti dalje ustupati trećim strankama. Ako imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja vezanih za Uvjete korištenja i način poslovanja, molimo Vas da se obratite našoj podršci na e-mail adresu facefitnessbymia@gmail.com.

Tvrtka Face Fitness by MIA izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje internet stranica www.facefitnessbymia.com na način i/ili u svrhe, kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis, koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, kao i dobri običaji.

Odabirom proizvoda i definiranjem količine definira se i ukupna cijena proizvoda ili usluge. Troškovnik naručene robe kao i opis iste nalazi se unutar „košarice“ koja se nalazi s desne strane internet trgovine unutar zasebnog prozorčića. Isto tako svaka narudžba i detaljan opis naručenog proizvoda kupcu stiže na email.

Sve navedene cijene unutar internet trgovine izražene su u Hrvatskim Kunama i sadrže PDV. Nakon obavljenog odabira proizvoda te količine, kao i ispunjavanjem traženih podataka (ime, prezime, adresa dostave, grad, poštanski broj, telefon, email) te odabirom dostave i načina plaćanja, posjetitelj prelazi u funkciju kupca. Svu kupljenu robu kupac mora platiti u navedenom iznosu koji će biti iskazan u „košarici“. Pregled i način plaćanja narudžbe osim u košarici, kupac istu dobiva i na osobni email koji je upisao/la prilikom izrade narudžbe.

 

Mogućnosti kupnje su:

Kartično plaćanje:

  • Maestro® (Debitna) | jednokratno
  • Visa/Visa Electron/V Pay (Debitna, Kreditna, Poslovna) | jednokratno
  • MasterCard® (Debitna, Kreditna, Poslovna) | jednokratno
  • Diners® (Debitna, Poslovna) | jednokratno

 

  

 

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

 

Security of Online Payments

While conducting payments on our webshop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.

CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.

The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enrolled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.

All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully secure and its privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.

Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security, and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities.

Thank you for using CorvusPay!

 

Currency Conversion

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

 

Sigurnosni Programi i Relevantne Poveznice

 

Otkaz narudžbe

Zakon o zaštiti potrošača regulira otkazivanje narudžbe. Zahtjev za otkazivanje narudžbe naručitelj može uputiti telefonski, na broj: +385 91 587 5002 ili u pisanom obliku, putem e-maila na adresu facefitnessbymia@gmail.com.

 

Reklamacije

Vaše zadovoljstvo je naša glavna briga. Učinit ćemo sve što je potrebno kako bismo vam pomogli u postizanju najboljih mogućih rezultata.

Nakon kupnje, video vježbe ostaju s vama i možete preuzeti sav sadržaj na svoje računalo. Moramo vas podsjetiti da rezultati ovise od osobe do osobe i Face Fitness by MIA vam ne može jamčiti željene rezultate. Zbog toga ne vršimo povrat sredstava za proizvode i usluge kupljene na internetskoj stranici www.facefitnessbymia.com.

 

Rješavanje sporova

Regulativom Europske unije, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. Platformu mogu koristiti potrošači i trgovci. Za pravne sporove koji mogu nastati vezani za korištenje internetske trgovine www.facefitnessbymia.com nadležan je sud u Splitu.

 

Završne odredbe

Face Fitness by MIA zadržava pravo u bilo kojem trenutku ukinuti ili promijeniti odredbe ovih uvjeta poslovanja, stoga savjetujemo da provjerite uvjete prije nego što namjeravate koristiti internetsku trgovinu. Face Fitness by MIA nije odgovoran za nemogućnost korištenja usluga internetske trgovine izazvanu višom silom, kao niti za štetu nastalu uslijed okolnosti koje se smatraju višom silom.